Publikacje

MONOGRAFIE

red. Mariusz Nycz
 1. Mirosław Hajder, Mariusz Nycz, Janusz Kolbusz: Algorytmika projektowania systemów informacyjnych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, język polski, 2014
 2. Mirosław Hajder, Piotr Hajder, Mariusz Nycz: Ogólnopolska sieć komputerowa w edukacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, język polski, 2017

AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII NAUKOWEJ

red. Mariusz Nycz
 1. Mirosław Hajder, Mariusz Nycz: Koncepcja systemu prognozowania lokalnych zagrożeń środowiskowych, Innowacyjna Gmina, UG Leżajsk, 2011,69-82
 2. Mirosław Hajder, Mariusz Nycz: Co należy wiedzieć na temat zagrożeń naturalnych?, Innowacyjna Gmina, UG Leżajsk, 2011,49-67
 3. Mirosław Hajder, Mariusz Nycz: Architektura systemu wykrywania zagrożeń powodziowych o zasięgu lokalnym, Innowacyjna Gmina, UG Leżajsk, 2011,83-95
 4. Mirosław Hajder, Mariusz Nycz: Identyfikacja, autentykacja i autoryzacja w systemach informacyjnych, Innowacyjna Gmina. Bezpieczeństwo i ekologia , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rozdział 1, str. 7-17, ISBN 978-83-64286-69-8, Rzeszów 2013.
 5. Mirosław Hajder, Piotr Hajder, Mariusz Nycz: Inteligentna analiza danych jako metoda detekcji ataków na sieci, Innowacyjna Gmina. Bezpieczeństwo i ekologia , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rozdział 3, str. 31-57, ISBN 978-83-64286-69-8, Rzeszów 2013.
 6. Mirosław Hajder, Mariusz Nycz: Informatyczne narzędzia statystycznej analizy danych dla ekologii, medycyny i biznesu, Innowacyjna Gmina. Bezpieczeństwo i ekologia , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rozdział 5, str. 87-107, ISBN 978-83-64286-69-8, Rzeszów 2013.
 7. Mirosław Hajder, Mariusz Nycz, Analiza systemu hydrologicznego i przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym Tarlaki, Innowacyjna Gmina, UG Leżajsk, 2011,123-137
 8. Mirosław Hajder, Beata Florek, Mariusz Nycz, Klasyfikacja technologicznych zagrożeń wybranych obszarów Podkarpacia, Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rozdział 7, str. 75-88, ISBN 978-83-937166-4-7, Rzeszów 2014.
 9. Mariusz Nycz, Piotr Hajder, Metodologia oceny wpływu infrastruktury informacyjnej na rozwój regionalny, Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rozdział 11, str. 111-116, ISBN 978-83-937166-4-7, Rzeszów 2014.
 10. Mariusz Nycz, Bartosz Michno, Rafał Mlicki, Badanie efektywności ataków socjotechnicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rozdział 14, str. 145-156, ISBN 978-83-937166-4-7, Rzeszów 2014.
 11. Mirosław Hajder, Mariusz Nycz, Janusz Kolbusz, Grafowe reprezentacje obiektów technicznych, Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rozdział 16, str. 163-172, ISBN 978-83-937166-4-7, Rzeszów 2014.
 12. Mirosław Hajder, Mariusz Nycz, Janusz Kolbusz, Jedno- i wielokryterialne minimalne ścieżki w obiektach technicznych, Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rozdział 17, str. 173-188, ISBN 978-83-937166-4-7, Rzeszów 2014.
 13. Paweł Różycki, Mirosław Hajder, Mariusz Nycz, Analiza funkcjonalno-eksploatacyjnych charakterystyk hierarchicznych sieci komunikacyjnych, Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rozdział 18, str. 189-210, ISBN 978-83-937166-4-7, Rzeszów 2014.
 14. Piotr Hajder, Mirosław Hajder, Mariusz Nycz: Projektowanie, produkcja i testowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych, Innowacyjna Gmina. Projektowanie i optymalizacja, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rozdział 2, str. 27-47, ISBN 978-83-64286-47-6, Rzeszów 2015.

 15. Piotr Hajder, Mariusz Nycz: Dekompozycja grafu-modelu sieci pomiarów środowiskowych, Innowacyjna Gmina. Projektowanie i optymalizacja, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rozdział 4, str. 59-73, ISBN 978-83-64286-47-6, Rzeszów 2015.

 16. Mariusz Nycz, Michał Wroński: Ocena odporności serwerów webowych w na ataki typu odmowa usługi, Innowacyjna Gmina. Projektowanie i optymalizacja, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, rozdział 5, str. 73-89, ISBN 978-83-64286-47-6, Rzeszów 2015.

PUBLIKACJE W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM

red. Mariusz Nycz
 1. Mariusz Nycz, Bartosz Michno, Rafał Mlicki, Analiza podatności na ataki socjotechniczne w Jednostce Samorządu Terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSEI seria Transport i Informatyka, 4(1/2014), Lublin 2014.
 2. Paweł Szeliga, Mariusz Nycz, Sara Nienajadło, Analiza podatności serwerów WWW w odniesieniu do ataków odmowy usługi, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Elektrotechnika, 35(2/2016), Rzeszów 2016
 3. Michał Dymek, Mariusz Nycz, Alicja Gerka, Analiza statycznych metod obrony przed atakami SQL Injection, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Elektrotechnika, 35(2/2016), Rzeszów 2016
 4. Mariusz Szarek, Mariusz Nycz, Piotr Hajder, Badanie sprawności systemów IDS/IPS przed atakami DOS i DDOS, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Elektrotechnika, 35(2/2016), Rzeszów 2016
 5. Mariusz Nycz, Paweł Szeliga, Nisko-budżetowa platforma ochrony danych, Edukacja – Technika – Informatyka, vol. 4, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016
 6. Mariusz Szarek, Mariusz Nycz, Sara Nienajadło, The analysis of efficiency and performance of intrusion prevention systems, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Elektrotechnika, 36(1/2017), Rzeszów 2017
 7. Mariusz Nycz, Tomasz Szeliga, Piotr Hajder, Assessment of the vulnerability of the Apache server to DDoS attaks, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Elektrotechnika, 36(1/2017), Rzeszów 2017
 8. Mariusz Nycz, Sara Nienajadło, Mirosław Hajder, Koncepcja niskokosztowej platformy edukacyjnej, EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, Kwartalnik Naukowy Nr 2(20), Rzeszów 2017
 9. Mariusz Nycz, Alicja Gerka, Mirosław Hajder, Edukacja w zakresie metod i środków ochrony tożsamości w sieci, EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, Kwartalnik Naukowy Nr 3(21), Rzeszów 2017
 10. Mariusz Nycz, Mirosław Hajder, Alicja Gerka, New architecture of system intrusion detection and prevention, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio AI – Informatica, Vol 16, No 2, Lublin 2017
 11. Mariusz Nycz, Mirosław Hajder, Sara Nienajadło, Methods for increasing security of web servers, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio AI – Informatica, Vol 16, No 2, Lublin 2017

WYSTĄPIENIA I PUBLIKACJE PO KONFERENCYJNE

red. Mariusz Nycz
 1. Mariusz Nycz, Piotr Hajder, Marcin Pasternak: Redundancy, load balancing and hight availability mechanisms in 6LOWPAN based sensor networks, Computer Science for the Information Society, vol. 5, str. 64-67, Severodonetsk 2014.
 2. Michał Wroński, Mariusz Nycz, Janusz Kolbusz: Characteristic of Linux package dependencies as complex network empirical study, Computer Science for the Information Society, vol. 5, str. 67-71, Severodonetsk 2014.
  Rafał Mlicki, Mariusz Nycz, Roman Korostenskyi: Social engineering-analysis of vulnerability, Computer Science for the Information Society, vol. 5, str. 97-100, Severodonetsk 2014.
 3. Marcin Przybyła, Mariusz Nycz, Piotr Hajder: Database security in e-commerce, Computer Science for the Information Society, vol. 5, str. 13-18, Severodonetsk 2014.
 4. Piotr Sekreta, Mariusz Nycz, Piotr Hajder: Location of the node in a wireless network, Computer Science for the Information Society, vol. 5, str. 71-74, Severodonetsk 2014.
 5. Bartosz Michno, Mariusz Nycz, Piotr Hajder: Social engineering-penetration testing, Computer Science for the Information Society, vol. 5, str. 93-97, Severodonetsk 2014.
 6. Mirosław Hajder, Janusz Kolbusz, Paweł Różycki, Mariusz Nycz: Wybrane aspekty optymalizacji sieci o rzadkiej strukturze - opublikowany na stronach Katedry Elektroniki i Telekomunikacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2015.
 7. Mariusz Nycz: Problemy praktycznej realizacji infrastruktury Inteligentnych Miast, Smart Governance. Planowanie strategiczne i zarządzanie inteligentnymi miastami, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015
 8. Tomasz Szeliga, Mariusz Nycz, Piotr Hajder: Assessment of the vulnerability of the Apache server to DDoS attacks, Something About IT Security, Rzeszów 31.03.2017 – sesja plakatowa.
 9. Mariusz Szarek, Mariusz Nycz, Sara Nienajadło: The analysis of efficiency and performance of Intrusion Prevention Systems, Something About IT Security, Rzeszów 31.03.2017 – sesja plakatowa.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję